SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja

Ukupna ušteda u kWh :

Manja emisija COza

 

NAŠI PROJEKTI U BROJEVIMA

ostvarena ušteda u kWh na svim projektima :

Ukupno implementiranih svetiljki: 81.600

%

ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju

Smart Energy Investment Kft (SEI) je osnovan za realizaciju i implementaciju ESCo projekata po modelu Energy Performance Contract (EPC) i projekata sa “Smart” elementima u javnom osvetljenju. Pružajući ovakvu vrstu energetske usluge, SEI se afirmisao kao kvalitetan partner lokalnim samoupravama u prevazilaženju izazova koji nastaju u obavljanju komunalne delatnosti – javnog osvetljenja.

Projekat podrazumeva rekonstrukciju, odnosno zamenu starog i neefikasnog osvetljenja savremenim svetiljkama sa LED tehnologijom, sistema za uključivanje i isključivanje sistema javnog osvetljenja, pametnih sistema za upravljanje, garantovanje za kvalitet i rezultate primene mera uštede i dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja.

Projekat se realizuje iz tri faze:

  1. Prva faza – faza pripreme obuhvata projektovanje, pribavljanje neophodne dokumentacije, pripremu za implementaciju.
  2. Druga faza – faza implementacije obuhvata nabavku opreme, rekonstrukciju, montažu, puštanje u rad.
  3. Treća faza – faza garantovanja obuhvata period nakon puštanja sistema javnog osvetljenja u rad u kome se garantuje kvalitet i vrši održavanje sistema.

“Ponosni smo što smo postali član Instituta evropskih regiona (IRE)”

Veliko Gradište

Ukupno ugrađeno:
-1.643 svetiljki i 20 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 12.882,99​ tona
-garantovana ušteda u kWh: 781.497,56
-osvetljenost bolja za 201%
-ušteda električne energije: 76%
 
 

Plandište

Ukupno ugrađeno:
-1.328 svetiljki i 29 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 7.482,00 tona
-garantovana ušteda u kWh: 680.800,28
-osvetljenost bolja za 205%
-ušteda električne energije: 77%
 
 

Vlasotince

Ukupno ugrađeno:
-3.800 svetiljki i 88 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2:23.807,28 tona
-garantovana ušteda u kWh:1.805.223,27
-osvetljenost bolja za 208%
-ušteda električne energije: 85%
 
 

Požega

Ukupno ugrađeno:
-3.869 svetiljki i 92 upravljačka sistema
-manja emisija CO2:28.077,39 tona
-garantovana ušteda u kWh:1.965.240,66
-osvetljenost bolja za 209%
-ušteda električne energije: 84%
 
 
 
 
 

Stara Pazova

Ukupno ugrađeno:
-8.328 svetiljki i 179 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 62.863,71 tona
-garantovana ušteda u kWh: 4.400.063,66
-osvetljenost bolja za 210%
-ušteda električne energije: 82%
 
 

Svilajnac

Ukupno ugrađeno:
-1.650 svetiljki i 61 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 13.785,36 tona
-garantovana ušteda u kWh: 964.888,18
-osvetljenost bolja za 204%
-ušteda električne energije: 78%
 
 

Beočin

Ukupno ugrađeno:
-2.510 svetiljki i 62 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 13.552,43 tona
-garantovana ušteda u kWh: 1.027.633,49
-osvetljenost bolja za 203%
-ušteda električne energije: 73%
 
 

Priboj

Ukupno ugrađeno:
-1.984 svetiljki i 80 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 15.884,48 tona
-garantovana ušteda u kWh: 963.571,67
-osvetljenost bolja za 201%
-ušteda električne energije: 72%
 
 

Vrbas

Ukupno ugrađeno:
-2.530 svetiljki i 74 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 26.764,60 tona
-garantovana ušteda u kWh: 2.029.466,04
-osvetljenost bolja za 202%
-ušteda električne energije: 82%
 
 

Vršac

Ukupno ugrađeno:
-5.609 svetiljki i 165 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 41.145,85 tona
-garantovana ušteda u kWh: 3.119.945,97​
-osvetljenost bolja za 204%
-ušteda električne energije: 70%
 
 

Subotica

Ukupno ugrađeno:
-12.914 svetiljki i 269 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 59.348,64 tona
-garantovana ušteda u kWh: 4.154.030,99
-osvetljenost bolja za 201%
-ušteda električne energije: 73%
 
 

Zaječar

Ukupno ugrađeno:
-9.554 svetiljki i 274 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 77.992,32 tona
-garantovana ušteda u kWh: 70.966.622,70
-osvetljenost bolja za 203%
-ušteda električne energije: 83%
 
 

Šid

Ukupno ugrađeno:
-3.419 svetiljki i 113 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 19.360,23 tona
-garantovana ušteda u kWh: 1.355.094,23
-osvetljenost bolja za 202%
-ušteda električne energije: 71%
 
 

Kovin

Ukupno ugrađeno:
-4.982 svetiljki i 126 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 36.607,63 tona
-garantovana ušteda u kWh: 2.220.663,16
-osvetljenost bolja za 205%
-ušteda električne energije: 79%
 
 

Kikinda

Ukupno ugrađeno:
-7.615 svetiljki i 225 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 57.438,61 tona
-garantovana ušteda u kWh: 3.484.295,18
-osvetljenost bolja za 205%
-ušteda električne energije: 75%
 
 

Knić

Ukupno ugrađeno:
-2.932 svetiljki i 97 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 15.818.32 tona
-garantovana ušteda u kWh: 959.558,19
-osvetljenost bolja za 201%
-ušteda električne energije: 76%