SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja

Smart Energy Investment Kft (SEI) je osnovan za realizaciju i implementaciju ESCo projekata po modelu Energy Performance Contract (EPC) i projekata sa “Smart” elementima u javnom osvetljenju. Pružajući ovakvu vrstu energetske usluge, SEI se afirmisao kao kvalitetan partner lokalnim samoupravama u prevazilaženju izazova koji nastaju u obavljanju komunalne delatnosti – javnog osvetljenja.

Projekat podrazumeva rekonstrukciju, odnosno zamenu starog i neefikasnog osvetljenja savremenim svetiljkama sa LED tehnologijom, sistema za uključivanje i isključivanje sistema javnog osvetljenja, pametnih sistema za upravljanje, garantovanje za kvalitet i rezultate primene mera uštede i dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja.

Projekat se realizuje iz tri faze:

  1. Prva faza – faza pripreme obuhvata projektovanje, pribavljanje neophodne dokumentacije, pripremu za implementaciju.
  2. Druga faza – faza implementacije obuhvata nabavku opreme, rekonstrukciju, montažu, puštanje u rad.
  3. Treća faza – faza garantovanja obuhvata period nakon puštanja sistema javnog osvetljenja u rad u kome se garantuje kvalitet i vrši održavanje sistema.

“Ponosni smo što smo postali član Instituta evropskih regiona (IRE)”

Ukupna ušteda u kWh

Manja emisija CO2

 

NAŠI PROJEKTI U BROJEVIMA

ostvarena ušteda u kWh na svim projektima :

%

ušteda u odnosu na trenutnu potrošnju

Veliko Gradište

Ukupno ugrađeno:
-1.643 svetiljki i 20 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 6.212,91 t/god
-garantovana ušteda u kWh: 781.497,56
-osvetljenost bolja za 201%
-ušteda električne energije: 76%

Plandište

Ukupno ugrađeno:
-1.328 svetiljki i 29 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2: 3.699,66 t/god
-garantovana ušteda u kWh: 698.048,8
-osvetljenost bolja za 205%
-ušteda električne energije: 77%

Vlasotince

Ukupno ugrađeno:
-3.800 svetiljki i 88 upravljačkih sistema
-manja emisija CO2:11.481,22 t/god
-garantovana ušteda u kWh:1.805.223,27
-osvetljenost bolja za 208%
-ušteda električne energije: 85%

Požega

Ukupno ugrađeno:
-3.869 svetiljki i 92 upravljačka sistema
-manja emisija CO2:13.540,51t/god
-garantovana ušteda u kWh:1.965.240,66
-osvetljenost bolja za 209%
-ušteda električne energije: 84%