Dokumenta

UPITNIK ZA GRADOVE I OPŠTINE

Smart Energy Investment Kft poseduje i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015, menadžment zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015, sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS ISO 45001, menadžment bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2013 i sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2011.

 

SMART ENERGY INVESTMENT

 

POUZDAN PARTNER LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U PODIZANJU NIVOA KVALITETA USLUGE JAVNOG OSVETLJENJA