SEIv aplikacija

Da bismo imali detaljan uvid u preglednost situacije na terenu, a u kontekstu realizacije projekata javnog osvetljenja, tim Smart Energy Investment (Kft) osmislio je inovativnu aplikaciju SEIv.

Ova aplikacija je dizajnirana za pripremu, praćenje, implementaciju i garantovanje kvaliteta usluga, pružajući na jednom mestu podatke o projektu, svetiljkama i dinamici implementacije u realnom vremenu.

Aplikacija je prvi put primenjena u Opštini Čoka, i do sada aplikacija je trenutno u upotrebi za devet projekata po modelu javno privatnog partnerstva.

SEIv aplikacija omogućava prikupljanje svih podataka o prethodnom stanju terena, novom LED sistemu, održavanju novih svetiljki i potrošnji sistema na svakom mernom mestu na jednom mestu. Naš sistem praćenja LED svetiljki koje ugrađujemo je jedinstven i trenutno nema sličnog sveobuhvatnog sistema kako u Srbiji, tako i u regionu.

Pogledajte video prezentaciju SEIv aplikacije.

SEIv aplikacija sadrži pregled svih projekata u lokalnim samoupravama gde se implementira novo osvetljenje, sa tačnim podacima o svim ulicama, stubovima i svetiljkama. Takođe, moguće je tačno pozicioniranje lokacije svetiljke predviđene za zamenu.

Prilikom montaže, monteri skeniraju QR kod sa svake svetiljke i u mapi tačno lociraju koordinate na kojima ih postavljaju. Svaka svetiljka ima jedinstveni QR kod koji omogućava tačnu identifikaciju lokacije na kojoj je svetiljka ugrađena.

Pomoću SEIv aplikacije vršimo proveru ispravnosti podataka o svetiljci. Preko aplikacije imamo uvid u listu svih kvarova koji mogu biti kako od samog kvara, tako i od udara gromova ili poremećeno vreme uključanja svetiljke.

Aplikacija takođe omogućava praćenje istorije održavanja, sa tačnim podacima o tome koja je svetiljka kada zamenjena, uzroci remonta, zamena pratećih brojeva lampi, zamena serijskih brojeva lampi, itd.