Projekat Stara Pazova
Rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Stara Pazova
  • Garantovana godišnja ušteda električne energije 4.400.063,66 kWh odnosno 82%
  • Ukupna ušteda električne energije projekta 57.200.827,58 kWh
  • Projekat smanjuje emisiju CO2 za 82% odnosno ukupno 62.863,71 tona CO2
  • Implementirano ukupno 8.328 svetiljki i 179 upravljačkih sistema
  • Tehnologija –Schreder LED svetiljke
  • Status projekta – Projekat je implementiran 100%
  • Trenutno ostvarena ušteda na projektu:

%

BOLJA OSVETLJENOST

  • Faza pripreme 100% 100%
  • Faza implementacije 100% 100%
  • Faza garantovanja 34.02% 34.02%

%

Ušteda električne energije

Uticaj projekta na zaštitu životne sredine :
82% manja emisija CO2 odnosno ukupno 62.863,71 tona CO2

SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja.