Projekat Subotica

Rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Subotica

  • Garantovana godišnja ušteda električne energije 4.154.030,99 kWh odnosno 73%
  • Ukupna ušteda električne energije projekta 54.002.402,87 kWh
  • Projekat smanjuje emisiju CO2 za 73% odnosno ukupno  28.621,27 tona CO2
  • Predviđeno za implementaciju ukupno 12.914 svetiljki i 269 upravljačkih sistema
  • Tehnologija –Schreder LED svetiljke
  • Status projekta – Projkat u fazi pripreme 90%
  • Trenutno ostvarena ušteda na projektu:

%

BOLJA OSVETLJENOST

  • Faza pripreme 100% 100%
  • Faza implementacije 53% 53%
  • Faza garantovanja 0% 0%

%

Ušteda električne energije

Uticaj projekta na zaštitu životne sredine:
73% manja emisija CO2 odnosno ukupno  28.621,27 tona CO2

SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja.