Projekat Svilajnac

Rekonstrukcija, racionalizacija i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Svilajnac

  • Garantovana godišnja ušteda električne energije 964.888,18 kWh odnosno 78%
  • Ukupna ušteda električne energije projekta 12.543.546,34 kWh
  • Projekat smanjuje emisiju CO2 za 78% odnosno ukupno  9.006,14 tona CO2
  • Predviđeno za implementaciju ukupno 1.650 svetiljki i 61 upravljačkih sistema
  • Tehnologija –Philips LED svetiljke
  • Status projekta: Projkat u fazi implementacije
  • Trenutno ostvarena ušteda na projektu: 0 kWh

%

BOLJA OSVETLJENOST

  • Faza pripreme 100% 100%
  • Faza implementacije 95% 95%
  • Faza garantovanja 0% 0%

%

Ušteda električne energije

Uticaj projekta na zaštitu životne sredine :
78% manja emisija CO2 odnosno ukupno  9.006,14 tona CO2

SMART ENERGY INVESTMENT

Pouzdan partner lokalnim samoupravama u podizanju nivoa kvaliteta usluge javnog osvetljenja.